ECHIPAMENTE PENTRU ANALIZA ȘI TRATAREA APEI
INGINERIE – APARATURĂ – SERVICE

Echipamente de laborator

lovibond tintometer
Windaus Labortechnik
trespa
equip labo
Aquanal
Hanna Instruments
GFL Technology Lauda
radwag scales
amarell precision
asal Strumentazione medicale
carlos arboles
e&e process instrumentation
Process Instruments Ltd
pH-METRE, REDOXMETRE, CONDUCTOMETRE, TDS-METRE, OXIGENOMETRE

Aparatele electrochimice produse de LOVIBOND, WINLAB, HANNA sunt disponibile în variante de laborator sau portabile. Diferitele tipuri asigură atât combinații multi-parametru cât și modele cu unul sau doi parametri. Gama de aparate acoperă un domeniu larg de măsură, cu electrozi specifici pentru diferitele domenii de aplicare, cu soluții de calibrare standard și soluții de curățare și păstrare dedicate.

FOTOMETRE, FOTOCOLORIMETRE

Fotometrele și colorimetrele pentru analiza apelor produse de LOVIBOND, WINLAB, HANNA sunt disponibile în variante mono- sau multi-parametru. Lista de parametri: alcalinitate (m, p), aluminiu , amoniu, bor, brom, calciu, clor (liber, combinat, total), cloruri, crom, cupru, cianuri, dioxid de clor, duritate (calciu, totală), fier, fosfați, hidrazină, hipoclorit de sodiu, iod, magneziu, mangan, molibdați, nichel, nitrați, nitriți, oxigen dizolvat, ozon, potasiu, silice, sulfat, sulfit, sulfuri, zinc, etc., dar și parametri absoluți de transmitanță sau absorbanță la lungimea de undă dată.

TURBIDIMETRE

Aparatele produse de LOVIBOND, WINLAB, HANNA oferă posibilitatea determinării precise a turbidității soluțiilor apoase, a lichidelor alimentare sau nealimentare, fie ele incolore sau colorate.

Acestea acoperă domenii de măsura largi, de până la 4000NTU precum și scări de măsură specifice (mg/l SiO2, EBC, etc.)

SPECTROFOTOMETRE DE ABSORBȚIE MOLECULARĂ

Spectrofotometrele produse de LOVIBOND oferă variante VIS si UV-VIS.

Aparatele fac posibile determinări cu metode standard, cu kituri de reactivi sau cu metode proprii stocabile în memoria internă.

Procesarea unor serii de probe este posibilă prin atașarea sistemelor tip carusel pentru probe multiple.

ANALIZA CULORII

Vă oferim colorimetre și spectrofotometre marca TINTOMETER-LOVIBOND pentru determinarea culorii la soluții apoase, solvenți și spirturi petroliere, rășini, uleiuri vegetale, lecitine și acizi grași, aromatizanți, soluții farmaceutice, vin, bere, malț, caramel și produse similare colorate, uleiuri de lubrifiere, uleiuri diesel, benzine, kerosen, uleiuri minerale, produse petroliere, etc. cu exprimarea valorii măsurate în scări de culoare convenționale: ASTM, LOVIBOND, SAYBOLT, GARDNER, EBC, Iod, Pt-Co/Hazen, Clorofila A, Beta Caroten etc.

Determinarea precisă a turbidității soluțiilor apoase, a lichidelor alimentare sau nealimentare, fie ele incolore sau colorate.

Acestea acoperă domenii de măsura largi, de până la 4000NTU precum și scări de măsură specifice (mg/l SiO2, EBC, etc.)

SISTEME PENTRU DETERMINAREA CBO5, CCO-Cr, TOC, TN, TP

Soluțiile tehnice oferite de LOVIBOND oferă posibilitatea determinării rapide și cu efort minim a acestor parametri specifici apelor uzate.

KITURI PENTRU TESTE RAPIDE

Trusele pentru determinări rapide marca LOVIBOND, AQUANAL, HANNA sunt bazate pe metode colorimetrice și titrimetrice și sunt disponibile în variantele cu pulberi, soluții (picături) sau tablete.

Parametrii ce se pot determina acoperă un spectru larg: alcalinitate, aluminiu, amine, amoniu, bor, brom, cadmiu, cloruri, clor (liber, combinat, total), bioxid de clor, cianuri, crom, cobalt, CCOCr, cupru, cianuri, detergenți, fluoruri, duritate, culoare Hazen, hidrazină, iod, fier, plumb, magneziu, mangan, molibdat, nichel, nitrat, nitrit, ozon, pH, peroxid de hidrogen, fenoli, fosfat, săruri cuaternare de amoniu, silice, hipoclorit de sodiu, zahăr, sulfat, sulfit, sulfuri, tiocianat, vanadiu, zinc, index Tanin, staniu, dietilhidroxilamină, etc.

TERMOMETRE DIGITALE, UMIDOMETRE

Produsele AMARELL, HANNA si E&E destinate măsurării temperaturii și umidității relative a aerului sunt disponibile în variante portabile sau fixe pentru monitorizarea incintelor (depozite, laboratoare, biblioteci, muzee, etc.).

BALANȚE ANALITICE, BALANȚE DE PRECIZIE, CÂNTARE

Balanțele și cântarele produse de OHAUS și RADWAG acoperă nevoile de cântărire din laboratoare și spații de producție cu precizie de până la 0.01 mg și sarcina maximă până la 300 kg. 

De asemenea, în cazul echipării stațiilor de clorinare cu clor gazos, oferim și cântare pentru butelii și butoaie.

INCUBATOARE TERMOSTATATE

Produsele marca GFL, MEMMERT, ASAL, RAYPA asigură temperatură fixă 20°C (pentru CBO5) sau reglabilă de la 10°C la +80°C pentru microbiologie, și au capacități între 9 și 1150 litri.

ETUVE

Produsele marca MEMMERT, ASAL, RAYPA asigură temperatură reglabilă până la 300°C și sunt disponibile în variante cu convecție dirijată, cu circulație forțată a aerului, cu vacuum sau cu atmosferă inertă, și au capacități cuprinse între 9 și 750 litri.

FRIGIDERE, CONGELATOARE

Produsele marca GFL și LOVIBOND asigură temperatură reglabilă în domeniul 0 … 15°C pentru frigidere, iar pentru congelatoare până la -85°C cu capacități cuprinse între 85 și 500 litri.

CUPTOARE DE CALCINARE

Cuptoarele produse de ASAL și NABERTHERM asigură temperatură reglabilă până la +1400°C , și au capacități cuprinse între 3,5 litri și 40 litri.

TERMOREACTOARE, MINERALIZATOARE

Produsele WINDAUS și LOVIBOND sunt destinate dezintegrării probelor vegetale, biologice , de apă sau nămol, extracția acidă a unor soluri, nămoluri sau sedimente, pregătirea probelor pentru determinarea CCOCr, a azotului Kjeldahl precum și alte procedee chimice.

AUTOCLAVE

Autoclavele pentru sterilizare cu abur marca ASAL si RAYPA sunt disponibile în variante verticale și orizontale cu volume cuprinse între 7 și 150 litri.

DISTILATOARE ȘI BIDISTILATOARE DE APĂ

Aparatele produse de GFL au capacități cuprinse între 2 și 12 l/h.

BĂI DE APĂ, BĂI ULTRASONICE, BĂI CU SCUTURARE

Băile de termostatare GFL și ASAL au capacități între 6 și 30 litri cu funcții de încălzire și răcire, cu pompe de circulație pentru omogenizare.

TITRATOARE, DISPENSERE, STICLĂRIE*, USTENSILE DE LABORATOR*

Ustensilele marca HIRSCHMANN, SIMAX acoperă întreaga gamă de dotări generale necesare unui laborator. 

 *numai în cazul echipării unui laborator întreg

FLOCULATOARE / JAR-TESTERE

Aparatele marca Pi, LOVIBOND asigură mediul de testare ideal pentru determinarea dozelor de floculant și coagulant în tratarea apelor.

CENTRIFUGI, AGITATOARE, MIXERE, BLENDERE ȘI PLITE DE LABORATOR

Produsele GFL, HETTICH, HEIDOLPH, ASAL, HANNA, RAYPA din această categorie sunt cu unul sau mai multe poziții, disponibile pentru diverse volume de lichid și sunt prevăzute cu funcție de temporizare.

PRELEVATOARE DE PROBE DE APĂ, SOL, SOLIDE ȘI SEMISOLIDE

Prelevatoarele de probe manuale marca WINDAUS sunt specifice aplicațiilor de mediu și industriale, de la prelevări de la adâncimi mari din lacuri sau iazuri, la prelevări de pulberi din saci sau rezervoare.

HOTE CU FLUX LAMINAR PENTRU MICROBIOLIGIE

Hotele marca ASALAIR sunt disponibile în diverse mărimi, în variante cu flux laminar vertical sau orizontal, echipate cu electro-ventil pentru gaz, lampă germicidă UV, și iluminat fluorescent.

MOBILIER DE LABORATOR, NIȘE CHIMICE

Mobilierul modular produs de EQUIP LABO, TRESPA este destinat tuturor tipurilor de laboratoare. Mesele, chiuvetele, nișele și dulapurile se pot asambla în combinația dorită, cu suprafețe de lucru specifice fiecărui domeniu: laminat, gresie, sticlă securit.

DUȘURI DE SIGURANȚĂ, SPĂLĂTOARE DE OCHI

Produsele marca CARLOS ARBOLES sunt indispensabile din perspectiva protecției muncii atât în laboratoare cât și în departamentele care manipulează produse periculoase.

ROBINEȚI SPECIALI PENTRU LABORATOR

Produsele marca CARLOS ARBOLES sunt disponibile în variante de montare pe suprafețe orizontale sau verticale, cu comenzi locale sau de la distanță, pentru apă, abur, gaze naturale, gaze tehnice, aer comprimat, vacuum, etc.

en_US