logo

ECHIPAMENTE PENTRU ANALIZA ȘI TRATAREA APEI
INGINERIE – APARATURĂ – SERVICE

Monitorizare lichide

APARATURĂ ON-LINE

– distribuitor exclusiv Process Instruments Ltd în România –

Analizoarele PROCESS INSTRUMENTSGRUNDFOS, B&C înglobează senzori de mare precizie în variante pentru imersiune în bazine sau inserție pe conducte. Controlul proceselor în domenii ca tratarea apelor, monitorizarea parametrilor de mediu, producția de băuturi, epurarea apelor uzate se poate asigura în bune condiții prin intermediul monitorizării cu senzori on-line. Construcția acestora permite o exploatare de lungă durată cu o mentenanță minimă.

Lista parametrilor vizați cuprinde: turbiditate, suspensii solide, dezinfectante (Cl2, ClO2, O3, I2, Br2, PAA), conductivitate, oxigen dizolvat, temperatură, duritate, alcalinitate, aciditate, silice, clorură, salinitate, fosfat, amoniu, nitrat, nitrit, fier, hidrazină, pH, potențial redox (ORP), conținut de substanțe organice, CCO-Cr, carbon organic total (TOC), presiune, gaze, nivel, debit, etc.

Controlerele sistemelor de măsurare sunt astfel concepute încât pot fi conectate la ele unul sau mai mulți senzori. În afara funcției de monitorizare analizoarele on-line funcționează ca bucle locale de automatizare folosind setările la valori limită, reglaj proporțional, PID sau control continuu. Acestea asigură prin intermediul semnalului analog sau a releelor de limită și de alarmă comandă directă pentru diverse elemente de execuție (pompe, electroventile, etc.). De asemenea prin intermediul interfeței digitale analizoarele on-line permit integrarea lor în sisteme de dispecerizare tip SCADA.

Pentru aplicații speciale de teren există posibilitatea accesării analizoarelor prin intermediul modemului GSM, atât pentru descărcarea datelor cât și pentru diagnosticare și setări de la distanță.

ANALIZOARE  DE ULEI ȘI THM ÎN APĂ

– distribuitor exclusiv Multisensor Systems Ltd în România –

Gama de analizoare de la MULTISENSOR SYSTEMS, Marea Britanie cuprinde analizoare de hidrocarburi volatili (VOC) în apă pentru concentrații specifice fiecărei industrii și un analizor de trihalometani (THM).

Analizorul de ulei în apă și poluare MS1200 este proiectat pentru a proteja instalațiile de tratare a apei potabile în cazul unor evenimente de poluare încă de la captarea apei brute. Asemenea evenimente pot duce la avarii ce impun înlocuirea sau curățarea costisitoare a filtrelor și pot afecta de asemenea calitatea apei potabile produse. În plus, sistemul poate fi utilizat pentru o gamă largă de aplicații cum ar fi monitorizarea apelor de suprafață, a apelor subterane și a apelor industriale.

Reglementările recente tot mai restrictive care impun monitorizarea compușilor secundari proveniți din procesul de dezinfecție (DBP) au dat naștere analizorului total de THM în apă MS2000. În prezent majoritatea trihalometanilor cunoscuți sunt cercetați pentru carcinogenitatea lor, în timp ce nenumărate molecule din categorie au fost deja dovedite ca fiind dăunătoare. MS2000 protejează consumatorul astfel, de potențiale efecte nocive pe termen lung provenite din eventuale neregularități în procesul de dezinfecție a apei cu clor.

Senzorii Multisensor Systems utilizează o tehnică de măsurare fără contact, numită Electronic Nose sau „nas electronic”, detectând gazele din spațiul deasupra lichidului, fiind astfel neafectat de turbiditatea apei și având costuri de întreținere foarte scăzute. Instrumentul este precis la concentrații scăzute (ppb) pentru o gamă largă de compuși, inclusiv produse petroliere (BTEX), hidrocaburi aromatice policiclice, compuși organici volatili.

Câteva aplicații: monitorizarea punctelor de captare a apei, monitorizarea sistemelor de scurgere și apă pluvială pentru contaminare cu lichizi inflamabili, detectarea compusilor organici volatili sau VOC în apa industrială uzată (MS1900), detectarea poluării cu combustibil în apele de suprafață, detectarea străpungerii filtrelor de cărbune de către compuși organici volatili (MS1700), protecția membranelor de osmoăa inversă, protecția instalațiilor de desalinizare, monitorizarea proceselor de remediere după evenimente cu poluare.

DEBITMETRE PENTRU CANALE DESCHISE

Debitmetrele SOMMER pentru canalizare se pretează la montare în orice fel de canal sau în conductă subterană cu curgere gravitațională.

Printre cele mai frecvente utilizări se situează contorizarea cantităților de ape uzate, atât la deversarea în receptori naturali, cât și la decontările efectuate între utilizatorii industriali și stațiile de epurare. Monitorizarea și gestionarea sistemelor de canalizare comunale își găsește un instrument util în debitmetrul pentru canalizare, cu precădere în cazurile în care apele uzate menajere, industriale și pluviale sunt colectate în canale comune. Supravegherea cantităților de apă în unitățile hidroenergetice, sau în irigații sunt alte utilizări de mare importanță, mai ales în condiții de gestionare stricte, impuse de exemplu de secetă.

Principiul de funcționare permite folosirea celei mai simple formule a debitului:

DEBIT = ARIE x VITEZĂ

Pentru măsurarea nivelului apei debitmetrul folosește un senzor ultrasonic sau radar. Măsurarea vitezei se face cu un senzor radar fixat deasupra canalului. Radarul de viteză “scanează” secțiunea udată a canalului, calculând o viteză medie de curgere. Trebuie doar să cunoaștem geometria și dimensiunile canalului, se elimină necesitatea traductorului primar care se folosea la sistemele tradiționale sub forma unei rezistențe hidraulice (prag deversor, canal Parshall etc.), pentru instalare nu este nevoie de lucrări de amenajare și construcții.

PRELEVATOARE AUTOMATE DE PROBE DE APĂ

Prelevatoarele automate de probe de apă SMART STORM sunt create pentru asigurarea nevoilor de prelevare a laboratoarelor de analiză și a organelor de control în domeniul calității apei și a mediului.

Construcția prelevatoarelor are în vedere câteva aspecte foarte importante:
– asigurarea unei probe reprezentative depinde printre altele de frecvența de eșantionare aleasă astfel încât să se asigure posibilitatea obținerii unei imagini cât mai fidele asupra evoluției în timp a calității apei,
– extrem de importante sunt de asemenea locul și adâncimea alese pentru prelevare.

Aceste aparate sunt controlate de microprocesor și funcționează pe baza programelor de prelevare. Se pot colecta probe medii pe un interval de timp dat, sau probe momentane cu cantități și intervale de prelevare reglabile.
De asemenea se poate realiza prelevarea proporțională cu debitul prin conectarea la semnalul unui debitmetru extern.
Sunt posibile diferite configurații de recipienți cu volume diferite, cu unul, două, patru sau opt flacoane.

Prelevatoarele fixe SMART STORM ca și cele portabile pot fi amplasate oriunde datorită materialelor de construcție performante, care rezistă în domeniul de temperatură -25….+40°C, dar prezintă avantajul că în camera interioară izolată mențin tot timpul temperatura de 4°C printr-un sistem de termoreglare (încălzire și răcire) controlat de microprocesor.

dealer_grundfos
en_US